Project Description

Komyozenji is a Zen temple in Dazaifu, Fukuoka Prefecture, Japan. It was founded by Tetsugyu Enshin of the Tōfuku-ji Rinzai school in 1273. Komyozenji is celebrated for its karesansui garden, the only example in Kyushu.
Source: Wikipedia